nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

Terug naar start

Kenmerken

  • Auteur: Howaldt,J. et al.
  • Datum van publicatie: 17 juli 2018
  • Datum van plaatsen: 17 juli 2018

Downloads

Delen

Acties

Waardering:
Waardering: Atlas of social innovation
SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

Atlas of social innovation

New practices for a better future

 

2018 - DeAtlas of social innovation’ is het product van een project (SI-DRIVE 2014 – 2017) dat is gefinancierd door de EU met als doel de kennis te vermeerderen over sociale innovatie als motor van sociale of maatschappelijke verandering. In het project zijn goede voorbeelden vanuit de hele wereld betrokken.

In deze Atlas staat een aantal bijdragen over Employment en Workplace innovation (WPI) die van belang zijn voor ‘sociale innovatie’ in engere zin en zoals bedoeld in deze Kennisbank, namelijk ‘vernieuwingen in de arbeidsorganisatie’. Onderstaande de samenvattingen van deze stukken van de Atlas.

 

Workplace innovation as an important driver of social innovation

Dit is een bijdrage van Peter Oeij, Steven Dhondt, Frank Pot en Peter Totterdill. Binnen het SI-Drive project is Workplace innovation een van de ‘practice fields’ binnen het ‘policy domain’ Employment.

De schrijvers stellen dat WPI een beweging is in arbeidsorganisaties en bedrijven die een belangrijk effect kan hebben op de participatie van werknemers, de kwaliteit van hun werk en functies en op de duurzame werkgelegenheid voor de beroepsbevolking alsmede op de productiviteit van arbeidsorganisaties en hun vermogen tot innoveren. Zij voeren daarvoor empirische gegevens aan. WPI zeggen zij, kan ook bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken zoals werkloosheid, werknemersvertegenwoordiging, sociale dialoog en sociale cohesie. Dat wordt nu nog onderschat in het innovatie beleid van de EU.

 

Social innovation in Western Europe: networks and programmes as drivers

In dit hoofdstuk betogen Peter Oeij, Steven Dhondt, Suzanne Solley en Amanda Hill-Dixon dat beleid dat SI ecosystemen stimuleert waarschijnlijk de duurzaamheid van sociale innovaties bevordert.          Zij laten met voorbeelden zien hoe in West Europa netwerken, individuen en groepen de drijvende krachten waren van sociale innovatie.

 

Linking practice fields of social innovations in the domain of employment

Peter Oeij, Steven Dhondt en Wouter van der Torre stellen hier dat sociale innovaties in het beleidsgebied Werkgelegenheid verspreid en geïsoleerd zijn. Daardoor creëren ze geen kritische massa voor een blijvende verandering in werkgelegenheid. In de 136 cases ( uit de SI-Drive’s global mapping) onderscheiden zij drie praktijkgebieden: jeugdwerkloosheid, sociaal ondernemerschap en de nieuwe arbeidsorganisatie. De bestrijding van jeugdwerkloosheid blijft hangen in ‘oude instituties’, sociaal ondernemerschap wordt vooral gedreven door charismatische doorzetters en nieuwe vormen van organiseren van het werk blijven verborgen achter de muren van bedrijven die concurrentie vrezen. Beleidsmakers moeten een integrale visie ontwikkelen op sociale innovatie op het gebied werkgelegenheid die alle stakeholders omvat. Deze visie moet bestaande initiatieven verbinden met de bestaand beleid ten aanzien van werkgelegenheid, human resources, opleiding en training. Dat geldt voor het niveau van de werkorganisatie, arbeidsmarkt instituties en individuen en hun leefgemeenschappen.

 

Referentie

Howaldt,J., Kaletka, C., Schröder, A. & Zimgiebl, M. (2018) Atlas of Social Innovation – New practices for a Better Future. Sozialforschungsstelle, TU Dortmund University: Dortmund.

Een pdf van het rapport is als bijlage toegevoegd.
Een presentatie van Peter Oeij over de resultaten op het beleidsgebied Employment en het praktijkveld WPI vindt u via de volgende link:

https://www.slideshare.net/PeterOeij/learnings-of-the-sidrive-project-on-employment-related-to-social-innovation-workplace-innovation-peter-oeij/PeterOeij/learnings-of-the-sidrive-project-on-employment-related-to-social-innovation-workplace-innovation-peter-oeij

 

 

Thema: Sociale innovatie

Sector: n.v.t.

Bron: onderzoeksrapport