nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

Terug naar start

Kenmerken

  • Auteur: www.socialeinnovatiebrabant.nl
  • Datum van publicatie: 7 november 2013
  • Datum van plaatsen: 7 november 2013

Delen

Acties

Waardering:
Waardering: Dio-Agro, een nieuwe organisatiecultuur
SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

Dio-Agro, een nieuwe organisatiecultuur

2013 - Dio-Agro BV, gevestigd in Hilvarenbeek, levert melkstalsystemen en –inrichtingen voor zowel koeien als geiten. Tevens voert  Dio-Agro onderhoud uit en levert service aan bestaande klanten. Het bedrijf is ontstaan uit een fusie van 2 bedrijven in deze sector. Er werken 9 medewerkers.

Een nieuwe organisatiecultuur
Om de organisatie toekomstbestendig te maken en medewerkers een meer participerende rol te geven, werd een nieuwe overleg- en beslissingsstructuur opgesteld waarbij medewerkers meer ruimte hebben voor eigen inbreng en de leiding stuurt op hoofdlijnen.

Aanpak
Uit een onderzoek bleek ontevredenheid bij medewerkers over de communicatie en de manier van leidinggeven. Tevens werd een verschil in verwachtingen ten aanzien van de rol van de medewerkers vastgesteld. Dit vormde de aanleiding om de organisatie- en samenwerkingsstructuur opnieuw in te richten. Met de directie werd een strategisch plan opgesteld wat na bespreking met de medewerkers verder werd bijgesteld. In overleg met de medewerkers werden verbetermogelijkheden in werkprocessen geïdentificeerd en verwerkt in nieuwe processen. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden opnieuw gedefinieerd en functieprofielen en werkprocessen werden beschreven. Uitgaande van verschillen in kwaliteiten en competenties van medewerkers in relatie tot de gewenste functieprofielen werden persoonlijke ontwikkelingsplannen opgesteld. Medewerkers leverden input voor een nieuwe overleg- en beslissingsstructuur en stelden nieuwe cultuur- en gedragsregels op. Leidinggevenden werden gecoacht in hun nieuwe leiderschapsrol.

Resultaten
De aanpak heeft geleid tot een beter voorstel voor werkplaatsinrichting. Er zijn minder fouten in het proces en minder faalkosten. Er is een heldere en werkbare organisatiestructuur waardoor medewerkers weten waar zij aan toe zijn. Door te sturen op hoofdlijnen heeft de leiding meer tijd voor externe relaties, productontwikkeling en lange termijn beleid. Medewerkers nemen meer eigen verantwoordelijkheid en hebben meer beslisruimte. Er is een betere bewustwording en meer onderlinge discussie. De manier van communiceren in het bedrijf is positiever en toekomstgericht. Er is meer ruimte voor collega’s om zich te uiten, meer teamvorming en een betere samenwerking.

Randvoorwaarden
Organisatieverandering is een proces van lange adem. Draagvlak bij de start en terugkoppeling van resultaten naar de medewerkers is essentieel. Om veranderingen in de organisatiestructuur en de manier van samenwerken te implementeren is procesbegeleiding gedurende een langere periode noodzakelijk. Aandacht voor feedback en tussentijdse bijstelling is van belang om de continuïteit te waarborgen.

Meer informatie
Zie de websites:www.dio-agro.nl en www.socialeinnovatiebrabant.nl

Thema’s: Dynamisch management & leiderschap, slimmer werken, MKB

Sector: Agrofood

Source: Case