nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

Terug naar overzicht

Kenmerken

  • Auteur: J.B.R. Gaspersz
  • Datum van publicatie: 2007
  • Datum van plaatsen: 16 juli 2009
  • Organisatie: A&O fonds gemeenten
  • Homepage: http://www.aeno.nl
  • Postadres: Postbus 30435
    2500 GK Den Haag

Downloads

Delen

Acties

Waardering:
Waardering: Doe meer met de ideeën van medewerkers!
SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

Doe meer met de ideeën van medewerkers!

2007 - Het doel van de publicatie is om middels praktische adviezen ‘food for thought’ te geven over hoe u slimmer gebruik kunt maken van de kennis en de creatieve denkkracht van medewerkers. Om doelen te bereiken, om een goed werkklimaat te scheppen, om een innovatieve, burgergerichte, gemeente te zijn. Het is een werk- en inspiratieboek met 20 praktische adviezen om slim gebruik te maken van de ideeën en kennis van medewerkers.

De adviezen zijn tot stand gekomen op basis van de inzichten verkregen uit gesprekken met verschillende gemeenten. Deze gemeenten hebben beleid gerealiseerd op het vlak van ideeën- en kennismanagement in het kader van hun streven een innovatieve gemeente zijn. Naast individuele interviews zijn er voor dit onderzoek ook groepsgesprekken uitgevoerd en is er op Universiteit Nyenrode een roundtable conferentie georganiseerd. Het doel van de publicatie is daarom ook: blikverruiming, kennisnemen van de benaderingen van andere gemeenten.

Deze door prof. Jeff Gaspertz, in opdracht van het A&O-fonds gemeenten, opgestelde publicatie is een werkboek met tips, trucs, goede voorbeelden en een handleiding om tot snelle verbeteringen in de werkorganisatie te komen.

De publicatie Doe meer met de ideeën van medewerkers! (2007) van J.B.R. Gaspersz is te vinden in de bijlagen.

ISBN-13: 978-90-77681-25-1

Keywords: dynamisch managen