nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

Terug naar overzicht

Kenmerken

  • Auteur: T. Eimers, L. Nieuwenhuis en A. Westerhuis
  • Datum van publicatie: 2004
  • Datum van plaatsen: 8 juni 2009

Downloads

Delen

Acties

Waardering:
Waardering: Een leven lang leren: de leervraag centraal
SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

Een leven lang leren: de leervraag centraal

2004 - In het Een leven lang leren: de leervraag centraal? Jaarboek 2004 laten auteurs hun licht schijnen over de betekenis van de kenniseconomie voor het thema van (leven lang) leren. Zij kiezen daarvoor telkens andere invalshoeken, veelal op zoek naar praktische en conceptuele mogelijkheden om het leren van individuen te stimuleren. Als een rode draad loopt de vraag door de bijdragen hoe een balans gevonden kan worden tussen de behoeften en mogelijkheden van individuen en vragen en kansen die de samenleving hun voorlegt.

Inhoud:

Leren in de kennissamenleving?

Sociale uitsluiting in de kennissamenleving

Het leren van laaggeschoolden: beleid en praktijk in Nederland

Iedereen een startkwalificatie?

De behandeling van leren in belastingsystemen

De strijd tegen functioneel analfabetisme: bericht van het front

Parallelle leerprocessen in bedrijf: over het ontstaan van leervragen in werkorganisaties

De rol van intermediaire organisaties in de vraagarticulatie

Experimenten met de individuele leerrekening

Over inburgeraars, kooplieden en onderwijs

Loopbaanontwikkeling, motor voor leven lang leren

Verwijzing
Zie voor de publicatie Een leven lang leren: de leervraag centraal (2004) van T. Eimers et al. de bijlagen.

Keywords: dynamisch managen & leiderschap