nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

Terug naar overzicht

Kenmerken

  • Auteur: Kopp, Ralf; Pot, Frank;
  • Datum van publicatie: 2 september 2013
  • Datum van plaatsen: 2 april 2014

Downloads

Delen

Acties

Waardering:
Waardering: Eine Menge Arbeit; Innovationen am Arbeitsplatz als Wettbewerbsfaktor
SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

Eine Menge Arbeit; Innovationen am Arbeitsplatz als Wettbewerbsfaktor

2013 – In dit artikelbetogen Kopp en Pot dat sociale innovatie meer (Europese) aandacht behoeft: ‘Eine Menge Arbeit’ (Een hoop werk) en dat sociale innovatie een concurrentiefactor is: ‘Innovationen am Arbeitsplatz als Wettbewerbsfaktor’ (Sociale innovatie als concurrentiefactor).

Zij noemen drie redenen voor het maatschappelijk belang hiervan. De eerste is dat bedrijven de innovatie- en concurrentievaardigheden van medewerkers moeten benutten en ontwikkelen om zich in de kennismaatschappij staande te houden. Ten tweede moet de arbeidsproductiviteit omhoog gebracht worden om de welvaart en sociale zekerheid te waarborgen bij de gegeven demografische ontwikkelingen.  En ten derde omdat technologische innovaties alleen werken als zij door sociale innovaties worden ondersteund of daar in ingebed zijn.

Hoewel er vele goede voorbeelden zijn, wordt sociale innovatie in het doorsnee bedrijf niet toegepast. Beslissers tonen zich vaak sceptisch over werknemersparticipatie.

Steeds meer Europese landen voeren programma’s uit ter verhoging van de arbeidsproductiviteit, competentie-ontwikkeling, opleiding en innovatie. En de Europese Commissie (DG Enterprise and Industry) heeft in 2013 de oprichting en het functioneren van een Europees netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en sociale partners mogelijk gemaakt: EUWIN.

Referentie

Kopp, Ralf & Pot, Frank; Eine Menge Arbeit; Innovationen am Arbeitsplatz als Wettbewerbsfaktor (Een hoop werk. Sociale innovatie als concurrentiefaktor). In: Innovationsmanager, September 2013.

Thema’s: Sociale innovatie,

Sector: n.v.t.

Bron: Artikel