nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

Terug naar overzicht

Kenmerken

  • Auteur: IJsenbrant, P. en Z. van Dun
  • Datum van publicatie: 2005
  • Datum van plaatsen: 21 maart 2008

Delen

Acties

Waardering:
Waardering: En...nog steeds aan het werk?
SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

En...nog steeds aan het werk?

2005 - En…nog steeds aan het werk? is bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij branches, opleidingen en P&O binnen bedrijven, zeg maar beleidsmensen bij Kbb’s en ROC’s, HRD-managers en trainers.

Langer doorwerken is van vitaal belang voor het individu om economisch zelfstandig te blijven en daarbij een zinvolle invulling van het werk te vinden. Er is ook een maatschappelijk belang in een samenleving die vergrijst en waarin de levensverwachting almaar stijgt.

En…nog steeds aan het werk? schetst de ontwikkelingen en geeft aan welke uitdagingen er liggen voor het individu en actoren in de samenleving. Er is nog veel te doen! Dus aan het werk!