nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

Terug naar start

Kenmerken

  • Auteur: www.socialeinnovatiebrabant.nl
  • Datum van publicatie: 25 november 2013
  • Datum van plaatsen: 25 november 2013

Delen

Acties

Waardering:
Waardering: Excelleren in Maintenance, onderwijsinstellingen West-Brabant
SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

Excelleren in Maintenance, onderwijsinstellingen West-Brabant

2013 - In West-Brabant groeit de Maintenance-sector. Dit betekent onder andere dat onderwijsinstellingen sneller en beter moeten inspelen op de veranderende personeelsvraag van bedrijven. Dit kan door het verhogen van de sociale innovatiekracht van het onderwijs én het bedrijfsleven.

Excelleren in Maintenance
Het project Excelleren in Maintenance richt zicht op het verhogen van het sociale innovatievermogen van het onderwijsaanbod Maintenance in West-Brabant. Aan dit project nemen 5 ROC’s, 2 HBO-instellingen en maintenance bedrijven deel. Het ROC West-Brabant is de spil.

Aanpak
De KPC Groep heeft een scan innovatievermogen ontwikkeld. Deze is bij de onderwijsinstellingen afgenomen. De scan geeft zicht op de strategie, organisatie, cultuur, dynamiek en mate van invloed op innovatie bij een onderwijsinstelling. Alle scholen hebben de uitkomsten van de scan gebruikt voor gesprekken tussen management en personeel over elkaars rol en wederzijdse verwachtingen bij innovatie van het onderwijsaanbod Maintenance. Door aan de uitkomst meteen een typologie (Pietje precies, crea Bea, Ben de planner, Ellen eigenwijs en Nico netwerk) te koppelen werd de onderlinge communicatie vereenvoudigd. Bij één deelproject is het thema ondernemerschap ingebouwd als vast onderdeel van het management development programma voor alle teamleiders van de scholen.

Resultaten
Met behulp van workshops gaan medewerkers van onderwijsinstellingen en bedrijven aan de slag met resultaatgerichte sociale innovaties voor hun organisaties. Denk hierbij aan het vinden van gezamenlijke oplossingen op het terrein van eigenaarschap, ondernemerschap en het behouden van enthousiasme. Zo is bij een deelproject gekozen te gaan werken met een kleiner, maar meer inhoudelijk betrokken (slagvaardiger) innovatieteam.

Randvoorwaarden
Intrinsieke bereidheid en motivatie van onderwijs én bedrijfsleven om samen te werken is van groot belang. Het project is kostbaar qua investering, tijd en geld (return-on-investment); financiële ondersteuning van uit OP-Zuid en ESF gelden was dan ook onontbeerlijk. 

Meer informatie

Zie de website: www.socialeinnovatiebrabant.nl

Thema’s: Externe samenwerking, Innovatie & innovatievermogen

Sector: Beroepsonderwijs

Bron: Case