nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

Terug naar start

Kenmerken

  • Auteur: Frank Pot
  • Datum van publicatie: 9 april 2020
  • Datum van plaatsen: 9 april 2020

Downloads

Delen

Acties

Waardering:
Waardering: Global Framework Agreement on Digital Transformation, Solvay
SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

Global Framework Agreement on Digital Transformation, Solvay

2020– De Solvay Group maakt soda als grondstof voor glas, peroxide (om dingen wit te maken en/of te ontsmetten), geur- en smaakstoffen, geavanceerde materialen voor de auto- en vliegtuigbouw. Dat gebeurt met ongeveer 24.500 medewerkers in 61 landen. Het hoofdkantoor zit in Brussel.
De Europese ondernemingsraad van Solvay en de Solvay Group sloten een ‘Global Framework Agreement on Digital Transformation’ De overeenkomst treft u als bijlage aan.
Frank Pot was bij het wordingstraject betrokken en scheef er een ‘bericht’ over dat ook als bijlage is toegevoegd.

Hoofdpunten uit het bericht
De Europese ondernemingsraad (EOR) van Solvay heeft het initiatief genomen om een mondiale overeenkomt met het management te sluiten over hoe om te gaan met digitalisering. Dat is in 2019, in ongeveer 10 maanden tijd, gelukt.
De overeenkomst bevat onder andere bepalingen over betrokkenheid van werknemers bij significante projecten, training en competentie-ontwikkeling, verzamelen en bescherming persoonlijke data, procedures als mensen boventallig raken en monitoring van de uitvoering van de overeenkomst.
Bij alle significante projecten moet in de voorbereidingsfase een ‘technology assessment’ worden gedaan waarin wordt aangegeven wat de consequenties kunnen zijn voor onder andere veiligheid en gezondheid, de hoeveelheid werk, functie-inhoud en werkorganisatie, kwaliteit van de arbeid, werkgelegenheid, verzamelen persoonlijke gegevens, mensen met een handicap, enz.

Referentie
‘Global Framework Agreement on Digital Transformation between Solvay Group and Solvay Global Forum (SGF) & European Works Council (EWC)’.
Frank Pot: Europese ondernemingsraad Solvay sluit ‘Global Framework Agreement on Digital Transformation’ een bericht.
Beide documenten zijn als bijlage toegevoegd.

  

Thema: Arbeidsverhoudingen, Medezeggenschap
Sector: Chemische Industrie
Bron: Collective agreements, Artikel