nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

Terug naar start

Kenmerken

  • Auteur: Windesheim; Groenevelt, Heleen; Rademaker, Levien;
  • Datum van publicatie: 30 januari 2015
  • Datum van plaatsen: 25 februari 2016

Downloads

Delen

Acties

Waardering:
Waardering: Het Knipfonds: een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor en door Zwolse ondernemers
SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

Het Knipfonds: een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor en door Zwolse ondernemers

2015 - In Zwolle is vanuit een ondernemersvereniging het Knipfonds opgericht naar het voorbeeld van de Broodfondsen die elders in het land al bestonden sinds 2004.  

Een Broodfonds

Een broodfonds is een andere manier om je te verzekeren tegen inkomensderving bij arbeidsongeschiktheid voor zelfstandige ondernemers. (Zie de bijlage.)  Het principe is dat een deelnemer maandelijks een bedrag opzij zet en dat alle deelnemers gedurende maximaal twee jaar een schenking doen aan een lid dat langdurig ziek of arbeidsongeschikt is.

Het fonds is gebouwd op vertrouwen en er wordt veel belang gehecht aan het fonds als netwerk van ondernemers die aandacht aan elkaar schenken en waarin ideeën kunnen ontstaan en groeien voor gezamenlijke projecten. 

Sociale innovatie

Het fonds faciliteert zelfstandig ondernemen op een nieuwe manier, waar commerciële arbeidsongeschiktheidsverzekeringen onbetaalbaar zijn.

Het fonds zelf werkt op basis van vertrouwen. De specifieke invulling van de regelingen wordt door de deelnemers zelf bepaald en uitgevoerd. Beslissingen worden bij meerderheid genomen, maar daarnaast wordt gezocht naar manieren om aan de bezwaren en bedenkingen van de tegenstemmers tegemoet kan worden gekomen: ‘deep democracy’.  

Resultaat

Het fonds bestaat nog niet zo lang, het concept is nog in ontwikkeling.  

Referentie

Groenevelt, Heleen en Rademaker, Levien. (2015) Het Knipfonds: een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor en door Zwolse ondernemers’. Hogeschool Windesheim, Lectoraat Sociale Innovatie en Verscheidenheid. Zwolle.

Het artikel is als bijlage toegevoegd.