nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

Terug naar overzicht

Kenmerken

  • Auteur: Stoker, J. en A.W. de Korte
  • Datum van publicatie: 2000
  • Datum van plaatsen: 21 maart 2008

Delen

Acties

Waardering:
Waardering: Het onmisbare middenkader
SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

Het onmisbare middenkader

2000 - Lange tijd heeft het middenkader in het verdomhoekje gezeten. Getypeerd als ‘de lemen laag in de organisatie’ werd het middenkader slachtoffer van de verplattingsoperaties en onderworpen aan de bijzondere belangstelling van de ‘cost-cutters’. De laatste jaren lijkt het tij echter te keren en krijgt het middenkader een belangrijke functie in nieuwe managementconcepten als zelfsturende teams, ‘empowerment’, integraal management en coachend leiderschap.

Dit boek beschrijft de veranderende context waarbinnen het middenkader zijn werk moet verrichten en brengt de verschuivende taken en rollen van het middenkader op basis van casestudies bij een tiental bedrijven in kaart.

De eisen die aan het middenkader worden gesteld door zowel hun medewerkers als hun superieuren zijn niet mals en regelmatig tegenstrijdig. Opvallend is het toegenomen belang van ‘people-management’ in de taken van het middenkader en de behoefte aan coachend leiderschapsgedrag, terwijl organisaties tegelijkertijd ook meer sturing en focus op resultaat van hen verwachten.

De stress-en funfactoren van het werken als middle-manager worden beeldend beschreven en tegen het eind van het boek prikken de auteurs ook enkele managemen-hypes als integraal management door. Hiervoor in de plaats geven zij aan het onderzoek ontleende adviezen.

Verwijzing: Het onmisbare middenkader (2000), geschreven door: Stoker, J. en A.W. de Korte. Uitgever: Koninklijke van Gorcum BV, Assen.

Keywords: Dynamisch managen & Leiderschap