nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

Terug naar start

Kenmerken

  • Auteur: Krupop, Frank Stefan; GIB-Gesellschaft für Innovative Beschäftigungsförderung mBH
  • Datum van publicatie: 4 oktober 2010
  • Datum van plaatsen: 30 oktober 2013

Downloads

Delen

Acties

Waardering:
Waardering: Hülsbusch Transport; in moeilijke tijden op verbetering  uit
SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

Hülsbusch Transport; in moeilijke tijden op verbetering uit

2010 - Hülsbusch Transport  is een  expeditiebedrijf  gevestigd in Hagen in Duitsland, waar nu 32 mensen werken.  Het is een oud familiebedrijf en het vervoert metaal en staal, spoelen en lange materialen vooral voor de ijzer- en staalindustrie en de auto-industrie in en om het Ruhrgebied. Het bedrijf breidde zijn dienstverlening onlangs uit met  tussenopslag en dump voor zijn klanten en zorgt nu zelf voor onderhoud en het op peil houden van haar eigen wagenpark.

De huidige eigenaar: Hans Joachim Hülsbusch besloot in de economische crisis tot het inwinnen van een competentie-advies (Potentialberatung) bij het Ingenieursbureau Leube en ontving hiervoor subsidie van het land Noord Rhijn Westfalen en het Europees Sociaal Fonds. Hij hoopte hiermee de toekomst voor het bedrijf en de medewerkers zeker stellen. Hij koos in economische zware tijden niet voor een kostenstrategie en mensen ontslaan maar voor een vernieuwingsstrategie. 

De sociale innovatie
De sterktes van dit bedrijf waren vooral het langjarige vertrouwen van grote klanten, de leverbetrouwbaarheid, de flexibiliteit zelfs bij calamiteiten en de motivatie van het personeel. Hierop werden de vernieuwingen gebaseerd.
Het bedrijf investeerde in het wagenpark zodat de vrachtwagens aan de hogere Europese normen voor brandstofverbruik, uitlaatgassen en fijn stof gingen voldoen. Ze kochten voordelig twee nieuwe wagens; ze rustten alle cabines uit met ergonomisch gezien betere stoelen. Er werd een medewerker met een arbeidsbeperking aangesteld voor onderhoudswerkzaamheden. Hij wordt verder opgeleid voor reparatiewerk. Dit is een besparing omdat dat werk voorheen werd uitbesteed. En de afdeling Opslag en Materiaaluitgifte  werd  met één arbeidsplaats uitgebreid zodat die afdeling als centraal  magazijn voor klantproducten kan functioneren.

De chauffeurs en het kantoorpersoneel werden getraind in het werken met nieuwe navigatiesystemen.  Oudere chauffeurs kunnen een deel van hun tijd werken in andere afdelingen van het bedrijf waar de fysieke belasting minder is, bijvoorbeeld in de werkvoorbereiding of de kwaliteitscontrole. Op den duur zal er een  IT systeem zijn bij het bedrijf dat de communicatie, de lokalisering, de commerciële activiteiten en de controle van de verre reizen integreert; daardoor kan bijvoorbeeld het aantal ‘lege kilometers’ worden teruggedrongen.

In verband met de verwachte krapte op de arbeidsmarkt voor goed opgeleide  chauffeurs (de beroepseisen zijn fors verhoogd en de studiekosten ook) willen ze bij Hülsbusch zelf de nieuwe aanwas opleiden. Het bedrijf zal dan de kosten van het rijbewijs betalen. 

Aanpak
De eerste stap in het veranderingsproces was het informeren van al het personeel over het competentie-advies.
Het adviestraject (Potentialberatung) begon in mei 2009 met een SWOT-analyse en verder onderzoek via vragenlijsten en de verzameling van cijfers over de bedrijfsprestaties. Daaruit kwamen kansen naar voren die door projectgroepen - waarin bedrijfsleiding, personeel en externe adviseurs – werden uitgewerkt.  Zo werd een actieplan ontwikkeld. Het streven was om maatregelen zo snel mogelijk te nemen. Er werd ook goed samengewerkt en afgestemd met het district bestuur waarvan subsidies verkregen werden voor milieumaatregelen en voor opleidingen tot beroepsgoederen-chauffeur.
Het kantoorpersoneel werd direct in het adviesproces meegenomen. De chauffeurs werden geïnformeerd en  betrokken als ze op vrijdagmiddag kwamen afrekenen en koffiedrinken, zoals altijd al de gewoonte was. 

Resultaat
De economische positie van het bedrijf werd door de maatregelen in het kader van het competentie-advies gestabiliseerd. De hoge leverbetrouwbaarheid waarop de klanten meer dan 40 jaren konden rekenen, de flexibiliteit ook in noodgevallen en de motivatie van het personeel waren en bleven op pijl. De dienstverlening aan klanten kon zelfs worden uitgebreid met nieuwe diensten.
De verbetering en gedeeltelijke vervanging van de vrachtwagens heeft geleid tot minder uitstoot van vervuilde stoffen en tot beperking van de bedrijfskosten (minder belasting).
Terwijl Hülsbusch  dit proces ingegaan was omdat hij en zijn vrouw - die ook een functie in de leiding van het bedrijf heeft -  hoopten de bestaande arbeidsplaatsen te kunnen behouden; konden ze twee nieuwe arbeidsplaatsen creëren.  De band tussen de directie en het personeel was al goed, maar het vertrouwen is door dit proces nog gegroeid. En dat geldt ook voor de betrokkenheid; de medewerkers denken nu meer mee en komen vaker met verbeteringsvoorstellen.

Referentie
Krupop, Frank Stefan; In schwieriger  Zeit  auf  Verbesserungspotenziale gesetzt. Potentialberatung bei der Hülsbusch Transport GmbH in Hagen. (In moeilijke tijden op verbetering uit. Competentie-advies voor Hülsbusch Transport BV in Hagen, Duitsland). Heft 4 / 2010. Het artikel (in het Duits)  is opgenomen in de bijlage.

Voor meer informatie over  het instrument  ‘Potentialberatung’, volg de link: http://www.gib.nrw.de/themen/arbeitsgestaltung-und-sicherung/potentialberatung

Thema: Dynamisch management & Leiderschap; Duurzame inzetbaarheid, Innovatie & innovatievermogen; Talent ontwikkeling.

Sector: Logistiek

Bron: Case