nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

Terug naar overzicht

Kenmerken

  • Datum van publicatie: 20 augustus 2010
  • Datum van plaatsen: 20 augustus 2010

Downloads

Delen

Acties

Waardering:
Waardering: Iedereen steekt zijn nek uit, de innovatiekracht van Mars.
SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

Iedereen steekt zijn nek uit, de innovatiekracht van Mars.

2010 - Bij Mars jaagt HRM een wereldwijde wedstrijd aan om medewerkers op alle niveaus aan te moedigen tot innovatie en ondernemerschap. Ook in het boek ‘innovatie uit de Polder’ wordt dit aangemoedigd.

Make the difference Award
Mars heeft afgelopen november een wereldwijde ‘Make the Difference Award’ uitgeloond, waarmee werknemersinitiatieven in drie categorieën worden beloond: innovatie, mensen en planeet. Voor elk winnend idee geldt dat het de werknemers en de lijn zelf zijn die het bedenken en waarmaken. Hiermee wil het bedrijf uitdragen dat het gelooft dat de bijdrage van iedere individuele medewerker belangrijk is voor de succes van het bedrijf.

De Make the Difference Award van Mars is een tweejaarlijks evenement, maar Marianne Heijneman, Manager Talent Development bij Mars, onderstreept dat innovatie altijd wordt gestimuleerd. 'We hebben een cultuur die draait om vrijheid en verantwoordelijkheid. Op alle niveaus heb je je eigen takenpakket waar je verantwoordelijk voor bent. Dat maakt dat je in je medewerkers een ondernemerschap zoekt. Heel veel ideeën komen bij de medewerkers vandaan. Dat heeft te maken met een mindset, maar ook met het gevoel dat je ook de vrijheid hebt om de initiatieven te nemen.'

Ruimte voor fouten
Mars spreekt niet van werknemers, maar van associates. Van de associates wordt gevraagd ondernemer te zijn. Dat betekent ook dat er ruimte moet zijn om fouten te maken, zegt Heijneman.
Tijdens een bijeenkomst over innovatie vorig jaar vergeleek Tweede Kamerlid Boris van der Ham bedrijven met de toneelschool waar hij zelf werd opgeleid. 'Telkens heb je na een paar weken een try-out, om uit te testen wat je hebt geprobeerd. Dat zou in het bedrijfsleven ook zo moeten zijn. Je moet nieuwe ideeën uitproberen, en niet iets in de prullenbak laten verdwijnen omdat het twee keer fout gaat.' Van der Ham benadrukte daarbij wel het belang van een voldoende hoog kennisniveau van werknemers.

Eigen processen HRM onder de loep
Heijneman is ervan overtuigd dat hrm als bewaker van de ondernemende bedrijfscultuur een belangrijke rol heeft te vervullen bij innovatie. Bij Mars worden ook de eigen HRM processen onder de loep genomen om te kijken of innovatie nodig en mogelijk is. Een van de meest concrete voorbeelden is de verandering van het recruitmentproces, 'Ons proces bestaat nu uit drie fases. Het eerste is er met name op gericht de persoon te leren kennen en te kijken of er een fit is met de Mars-cultuur. In de volgende fase proberen we meer handvatten te krijgen, want we willen mensen aannemen voor de toekomst. Zo geven we een leerzame ervaring mee aan de kandidaat. Hij gaat door een assessment en krijgt gedurende de dag feedback op zijn eigen handelen. Pas in de laatste fase komt de lijnmanager om de hoek kijken om kennis te maken met de persoon, en wordt er gekeken of zijn werkervaring en talenten bij de functie en het team passen.'
Voorheen kwam het wel eens voor dat we mensen konden verliezen die een heel goede fit hadden met de organisatie, maar waarbij we alleen naar de functie keken. Nu halen we het volle potentieel eruit, omdat mensen op een bepaalde functie solliciteren, maar uiteindelijk op een heel andere positie kunnen worden aangenomen. In het onderzoek van het Great Place to Work leverde het personeelsbeleid Mars Nederlandse Markt (Marketing & Sales) vorig jaar een plek op in de lijst van 25 beste grote en/of internationaal opererende werkgevers.

‘Innovatie uit de Polder’
Organisaties die innovatief willen zijn, moeten ervoor zorgen dat ze het juiste talent in huis hebben, schrijven Patrick van der Duin, Rob de Graaf en Ton Langeler in hun boek ‘Innovatie uit de polder’. Zij stellen dat medewerkers moeten worden uitgedaagd. Met een talentmanagementprogramma ga je op zoek naar de verborgen kwaliteiten van medewerkers. 'Een hr-manager kan vol zitten met ideeën over nieuwe producten en diensten, maar zal dat bij het uitvoeren van zijn of haar functie nauwelijks kunnen gebruiken. Omdat innovatie zo'n organisatiebrede activiteit is, kun je zulk talent heel goed gebruiken in innovatieprojecten. Daarbij kun je tevens de kennis van hrm gebruiken om de gevolgen van innovatie voor de organisatie helder te krijgen', schrijven de auteurs.

Dat werknemers zich veilig moeten voelen om ondernemend bezig te zijn en fouten moeten durven maken, betekent niet dat innovatieve bedrijven hun personeel per definitie in de watten leggen. De schrijvers interviewden voor hun boek verschillende experts op dit gebied. 'Als je leest hoe Steve Jobs, de ceo van Apple bijvoorbeeld. Die man heeft iets in zijn kop, en hij doet het. En wie voor zijn voeten loopt, krijgt gewoon een heel harde schop. Dat is ook leiderschap.'

Bronvermelding
Zie voor het artikel ‘Iedereen steekt zijn nek uit, de innovatiekracht van Mars (2010) van Nicole Weidema in Intermediair PW (19-01-2010) de bijlage.

Keywords: innovatie van onderop, intrapreneurship