nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

Terug naar overzicht

Kenmerken

  • Auteur: Loos, E.
  • Datum van publicatie: 2006
  • Datum van plaatsen: 27 oktober 2010

Delen

Acties

Waardering:
Waardering: Innovatie aan het werk
SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

Innovatie aan het werk

2006 - Innovatie staat sinds een aantal jaren stevig op de agenda in de publieke sector. In dit boek ligt de focus op gemeentelijke innovaties. De bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben gemeenten gedwongen tot het innoveren van hun producten, diensten en werkprocessen. Gemeenten opereren op lokaal niveau en staan dicht bij de burger. Ze zijn bij uitstek geschikt om een voorbeeldfunctie uit te oefenen bij het op gang brengen van innovatie in de publieke sector, terwijl ze bovendien ook zelf een vertaalslag moeten maken naar meer efficiency en effectiviteit in hun eigen werkzaamheden.

Eerst worden aan de hand van een literatuurstudie succes- en faalfactoren van innovaties in het publieke domein in kaart gebracht. Daarna wordt verslag gedaan van vier recente innovatieprojecten bij Nederlandse gemeenten. Innovatie aan het werk geeft inzicht in de manier waarop innovatoren met verschillende functies in Nederlandse gemeenten betekenis geven aan de manier waarop innovatie in hun gemeente op lokaal niveau plaatsvindt. Welk verhaal hebben ze ons te vertellen?

ISBN: 90 5454 761 8

Keywords: Innovatie & innovatievermogen, sociale innovatie