nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

Terug naar start

Kenmerken

  • Datum van publicatie: 2010
  • Datum van plaatsen: 15 juni 2010

Downloads

Delen

Acties

Waardering:
Waardering: Kortere doorlooptijd en minder onderhanden werk in de productie van cirkelzagen bij Kinkelder
SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

Kortere doorlooptijd en minder onderhanden werk in de productie van cirkelzagen bij Kinkelder

2010 – In intensieve samenwerking met de medewerkers van Kinkelder BV in Zevenaar is er een kortere doorlooptijd bij de productie van cirkelzagen bewerkstelligd, als ook minder onderhanden werk. Dit proces heeft zich in samenwerking met TNO plaatsgevonden.

Kinkelder BV is een gespecialiseerd bedrijf in het produceren van cirkelzagen voor de professionele zaagindustrie. Als basismateriaal voor een cirkelzaag wordt plaatstaal gebruikt. Uit dit plaatmateriaal worden zogenaamde rondellen gesneden die vervolgens worden gehard en geslepen. Het bedrijf exporteert circa 95% van haar productie naar landen over de gehele wereld. Op de productielocatie in Zevenaar zijn 90 medewerkers actief die jaarlijks circa 250.000 zaagbladen maken.

Waarom is dit sociale innovatie?
De medewerkers van Kinkelder BV in Zevenaar zijn actief betrokken in het veranderproces van de productie van cirkelzagen, waardoor het werk nu slimmer georganiseerd is.

Doelstelling
Reductie van de doorlooptijd, het onderhanden werk, de omsteltijden en van de magazijnvoorraad.

Aanpak
Samen met TNO is gekozen voor een integrale aanpak die niet alleen gericht is op techniek. Er is gekozen samen te werken met TNO omdat zij zich ook richt op de medewerkers en nadrukkelijk om hun bijdrage vraagt. Bij de start hebben alle medewerkers een introductiecursus gevolgd. In twee dagdelen zijn de grondbeginselen uitgelegd. Met eenvoudige oefeningen werd zelf ondervonden wat de effecten zijn van het gedoseerd uitgeven van orders, het veranderen van de productievolgorde, het optimaliseren van de orderstroom en het reduceren van intern transport. Daarna zijn per afdeling teams samengesteld bestaande uit productiemedewerkers, planners en management. Door medewerkers zelf te betrekken krijgt het project meer draagvlak en voelen medewerkers de noodzaak voor de verandering. Het wordt een idee van de mensen zelf.

Het productieproces is stap voor stap door gelopen en ze zijn op zoek gegaan naar oplossingen voor knelpunten. Onder begeleiding van TNO zijn in de teams orderafloopschema’s gemaakt, verblijftijden gemeten, knelpunten gesignaleerd en verbetertrajecten opgestart. Er is bovendien een nieuwe lay-out voor de productievloer. Externe leveranciers spelen ook een rol binnen het project, ook zij moeten een bijdrage leveren om de totale doorlooptijd te reduceren.

Resultaten
Als eerste zijn een aantal relatief eenvoudige verbeteringen gerealiseerd, zoals hulpmiddelen waarmee de handelingen eenvoudiger en ergonomischer worden. Veruit de meeste reductie in doorlooptijd is behaald door het gedoseerd invoeren van de productieorders.
Oorspronkelijk werden orders op weekbasis vrijgegeven aan de productie, met als gevolg suboptimalisatie op de diverse bewerkingsplekken en stagnatie in de doorstroming. In de huidige situatie worden de productieorders op dagbasis gedoseerd uitgegeven. Hierbij is de mix van de dagproductie geoptimaliseerd op de bottle-neck machines en is suboptimalisatie per bewerkingsplek beperkt. Samenwerking tussen planning en productie is belangrijk.
De doorlooptijd tot halffabricaat is bij Kinkelder gereduceerd van 15 naar 10 werkdagen. De hoeveelheid onderhanden werk is sterk gereduceerd, het proces verloopt rustiger en is overzichtelijker met minder hectiek en regellast.
Aangemoedigd door de resultaten die zijn bereikt in de productie tot het halffabrikaat, worden de vervolgbewerkingen volgens dezelfde werkwijze aangepakt. Opnieuw is een team samengesteld en zijn de verbeteracties in gang gezet. Voor de nabije toekomst wordt het project Lean verder uitgebouwd over andere afdelingen en wordt het verder uitgerold over het gehele bedrijf Kinkelder BV.
Hieronder ziet u een foto van de oude situatie (links) en de nieuwe situatie (rechts). In de oude situatie was er sprake van een opeenhoping van orders.

Verwijzing
Meer informatie over Kinkelder is online te vinden via www.kinkelder.nl

Bronvermelding
Zie voor meer informatie Casebeschrijvingen TNO maakindustrie (compressed, 25 mei 2010).

Keywords: Slimmer werken – organisatie