nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

Terug naar overzicht

Kenmerken

  • Datum van publicatie: 30 september 2009
  • Datum van plaatsen: 30 september 2009

Downloads

Delen

Acties

Waardering:
Waardering: Leren en innoveren – Ontwerpprincipes voor kennisproductiviteit
SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

Leren en innoveren – Ontwerpprincipes voor kennisproductiviteit

2006 - In de kenniseconomie, waarin het aankomt op verbeteren en vernieuwen, doen zich regelmatig vraagstukken voor waarvoor nog geen oplossing beschikbaar is. Deze vraagstukken vragen om leren: het ontwikkelen en toepassen van nieuwe kennis, om kennisproductiviteit. Dit type leren is onvoorspelbaar: de uitkomsten zijn nog niet bekend als je begint en zelfs het verloop is vooraf niet te overzien. Hoe richt je een leerproces in waarbij medewerkers samen nieuwe kennis ontwikkelen en toepassen ten behoeve van vernieuwing? Wat geeft daarin houvast?

In dit artikel worden elf ontwerpprincipes beschreven als houvast voor het vormgeven van zo’n innovatieve leerpraktijk. De principes zijn voor velen herkenbaar: mensen zijn goed in staat de principes te verbinden aan wat ze meemaken. Ze helpen hen betekenis te geven aan wat er gebeurt en hun eigen ervaringen te ordenen en verdiepen. Dat helpt ook bij het zoeken naar aangrijpingspunten voor de volgende stappen in hun praktijk.

Het artikel Leren en innoveren – Ontwerpprincipes voor kennisproductiviteit (2006) van P. Keursten en S. Verdonschot uit Opleiding en Ontwikkeling 10/2006 is te vinden in de bijlagen.

Met dank aan: Kessels-Smit, the learning company

Keywords: innovatie & innovatievermogen, dynamisch managen