nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

Terug naar start

Kenmerken

  • Datum van publicatie: 21 maart 2013
  • Datum van plaatsen: 23 april 2017

Downloads

Delen

Acties

Waardering:
Waardering: Norma verhoogt de toegevoegde waarde per medewerker
SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

Norma verhoogt de toegevoegde waarde per medewerker

2008 - Productiviteit en de factor ‘mens’: sociale innovatie binnen het mkb-metaalbedrijf. Efficiënter produceren door zelfsturende teams.
2015 - Update: Norma was één van de vijf cases in de TNO studie: Leren in een turbulente omgeving.

Waarom is dit sociale innovatie?
Om te kunnen blijven concurreren met lagelonenlanden wil Norma de toegevoegde waarde per medewerker verhogen. Dit gebeurt door te investeren in machines, processen én de opleiding en (zelf)sturing van mensen.
De casebeschrijving van 2015 spreekt van semi-zelfsturende teams waarbij zoveel mogelijk verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie zijn belegd. De werkprocessen zijn 'lean', d.w.z. efficient en met korte doorlooptijden. Er wordt veel nadruk gelegd op leren on de job en van elkaar leren.

Aanpak
Bij Norma staat de mens in het bedrijf centraal. Medewerkers worden gestimuleerd om opleidingen te volgen; zowel verdieping binnen hun eigen vakgebied als andere competenties. Hiernaast werkt Norma met semi-zelfsturende teams van 10 á 15 medewerkers die samen een complete order afhandelen: klantcontact, planning, uitvoering en competentieontwikkeling. Er zijn teamcoaches die medewerkers coachen en begeleiden in hun ontwikkeling.

Resultaten
De invoering van de semi-zelfsturende teams heeft gezorgd voor betrokkenheid van de werknemers. Ook het ziekteverzuim is laag (2%). Verbeteringen in de productie worden sneller doorgevoerd. Het directe contact met de klanten leidt tot een zeer hoge kwaliteit en kortere levertijden.

Lessons learned
De TNO studie van 2015 geeft een paar lessons:
Noodzakelijk is een visie op de toekomst en de weg die daar naar toe leidt.
Medewerkers moeten in hun werk contiunue worden uitgedaagd, bijvoorbeeld door nieuwe taken zodat ze blijven leren. Afwisseling is belangrijk.
De context moet medewerkers uitdagen.
De overheid moet de samenwerking tussen bedrijven en het onderwijs (i.h.b. MBO) stimuleren.

Referentie
Het volledige artikel van 2008 is onderdeel van de gids Productiviteit: Investeren in mensen, machines en organisatie, uitgegeven door TNO en de Koninklijke Metaalunie (2008). De digitale versie van deze gids is te vinden in de bijlage.
Update 2015: Norma is een van de vijf cases die beschreven worden in het rapport: Leren in turbulente omgevingen. Vijf inspirerende voorbeelden. Leiden: TNO notitie nr. 15117. Zie elders in deze Kennisbank.