nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

Terug naar overzicht

Kenmerken

  • Auteur: R. Zuijderhoudt
  • Datum van publicatie: 2007
  • Datum van plaatsen: 8 juni 2009

Delen

Acties

Waardering:
Waardering: Op zoek naar Synergie
SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

Op zoek naar Synergie

2007 - Op zoek naar Synergie biedt een nieuw inzicht in alle ontstaans- en veranderingsprocessen.

Synergie is de spontane verbetering van efficiëntie en effectiviteit waarin alle delen van een organisatie beter met elkaar samenwerken. De dynamiek in het gedrag van mensen blijkt dezelfde als die in organisaties en in de samenleving. Met dit inzicht kunnen veranderingen en ontwikkelingen in organisaties en in de samenleving beter begrepen worden.

De lezer van dit boek volgt onwillekeurig een training in de complexe dynamiek waarop de evolutie is gebaseerd. Dat is dezelfde dynamiek die in het dagelijks leven een doorslaggevende rol speelt in persoonlijke relaties, in de relatie van het individu tot organisaties en tot de samenleving in het algemeen.

De lezer volgt dezelfde weg die de auteur is gegaan bij het verwerven van dat inzicht. Deze weg is niet eenvoudig, maar de vergezichten zijn gaandeweg adembenemend en veelbelovend.

Een verhelderend boek voor wie professioneel betrokken is bij veranderingsprocessen, zoals bestuurders, managers en hun adviseurs, maar ook voor bewuste wereldburgers die nadenken over de grote veranderingsprocessen die de hele wereld betreffen.

ISBN-13: 9789081188418

Keywords: Dynamisch managen & leiderschap