nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

Terug naar overzicht

Kenmerken

  • Auteur: Frielink, S. e.a
  • Datum van publicatie: 2005
  • Datum van plaatsen: 21 maart 2008

Delen

Acties

Waardering:
Waardering: Regelruimte regelen
SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

Regelruimte regelen

2005 - Flexibel omgaan met problemen in de personeelsvoorziening op scholen voor voortgezet onderwijs.

Dit kwalitatieve onderzoek gaat over de mogelijkheden die scholen en besturen in het voortgezet onderwijs hebben om problemen in de personeelsvoorziening op te vangen en te voorkomen dat deze problemen tot lesuitval leiden. De vraag die wij ons gesteld hebben betreft de optimale inzetbaarheid van personeel: is het zo dat door een andere organisatie van het primaire proces de inzetbaarheid van het personeel kan worden verbeterd? Op de achtergrond van de vraagsteling speelden tegenstrijdige berichten over vacatures en personeelstekorten in het onderwijs. Met andere woorden: zijn personeelsproblemen het gevolg van personeelstekorten of spelen er ook andere dingen mee? Bij dit laatste is vanaf het begin gedacht aan de organisatie van het onderwijs en de gevolgen die dat heeft voor de inzet en de inzetbaarheid van het personeel. We wijzen er in dit verband met nadruk op dat een betere inzetbaarheid niet betekent dat de scholen met minder personeel toe kunnen. Een andere organisatie van het onderwijs leidt niet tot minder personeel als wel tot een andere samenstelling van het personeel en tot een andere benutting van de expertise van het personeel.

Verwijzing
http://www.onderwijsarbeidsmarkt.nl/fileadmin/user_upload/Regelruimte_regelen.pdf

Keywords: Dynamisch managen & leiderschap, flexibel organiseren