nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

Terug naar overzicht

Kenmerken

  • Datum van publicatie: 1970
  • Datum van plaatsen: 11 oktober 2017

Downloads

Delen

Acties

Waardering:
Waardering: Resato, fabrikant hogedruksystemen
SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

Resato, fabrikant hogedruksystemen

Resato

2017 – Resato is een machinefabrikant in Assen waar ongeveer 80 mensen op 75 fte werken. In 2012 is er voor deze Kennisbank een beschrijving van de sociale innovatie bij Resato gemaakt. September 2017 zijn er bij het bedrijf nieuwe interviews gehouden. Dit ten behoeve van bijgaande update van de casebeschrijving.

De sociale innovatie

De bedrijfsstrategie wordt anno 2017 ontwikkeld vanuit de intentie om klanten te helpen bij het oplossen van hun ‘hoge drukproblemen’.
Sedert 2010 wordt steeds gewerkt aan het nog beter stroomlijnen van financiële en logistieke processen. En er blijft aandacht voor het efficiënter en effectiever maken van de procesopbouw in de assemblage in twee productlijnen: High Pressure (HP) en WaterJet (WJ).
Managers en teamleiders sturen de medewerkers aan, coachen en coördineren. Het uitgangspunt in de besturing is vakmanschap, de problemen met elkaar oplossen en ideeën van medewerkers serieus nemen. Het motto is ‘have fun!’. Veel managementtaken zijn gedelegeerd naar de vloer. De hiërarchie is iets platter geworden dan hij in 2010 was.

Aanpak

Vernieuwing is intussen in het werk van allen geïntegreerd: er is dagelijks ochtendoverleg er zijn ‘drumbeat meetings’ en ‘special meetings’ waarin de werkverdeling en ideeën voor verbetering van producten of processen of klantwensen worden besproken, projecten worden geëvalueerd en successen gevierd.
Sinds 1 januari 2017 heeft Resato een ondernemingsraad die bestaat uit 5 leden en die de intentie heeft om kritisch mee te denken over de bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering.

Resultaten

In de eerste jaren na de management buy out in 2009, zijn enorme verbeteringen gerealiseerd in doorlooptijden, leverbetrouwbaarheid en productiviteit. Het bedrijf groeide toen snel in omzet en werkgelegenheid. De groei is in bescheidener vorm voortgegaan tot en met 2015, maar is de laatste periode gestagneerd en zelfs een beetje afgenomen.
De sfeer in het bedrijf, de openheid, het kunnen meedenken, het gehoord worden, de mogelijkheden om problemen aan te pakken en op te lossen in je team en zelfs over de grenzen van je team heen, worden zeer gewaardeerd. Er zijn ook kansen om te leren in en van je werk en cursussen te kunnen doen en er is ruimte om te grote fysieke belasting zelf aan te pakken. De motivatie om het eigen werk goed te doen en vernieuwend bezig te zijn, is groot.
Maar er wordt de laatste tijd door veel collega’s werkdruk gevoeld en er worden ook wel kanttekeningen gemaakt bij voortgaande standaardisering, modulering en protocollering.  

Lessons learned

Een productiemedewerker zegt het kort: ‘Elke dag moet een uitdaging zijn; management moet prikkelen maar niet laten spartelen’. En ‘Human capital, dat wil zeggen: mensen doen het werk, machines helpen ze’.

Referentie

De casebeschrijvingen uit 2012 en 2017 zijn als bijlage toegevoegd.
Meer informatie over Resato is online te vinden via http://www.resato.com/

Zie ook: Casebeschrijvingen TNO maakindustrie (compressed, 25 mei 2010) dat als bijlage is opgenomen.
En zie een Filmpje via
http://vimeo.com/54230968.