nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

Terug naar overzicht

Kenmerken

  • Auteur: Joost Krebbekx, Marcel van Assen & Wilma Schreiber
  • Datum van publicatie: 2006
  • Datum van plaatsen: 23 december 2009

Delen

Acties

Waardering:
Waardering: Van kiem tot cash - innovatieparadoxen in perspectief
SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

Van kiem tot cash - innovatieparadoxen in perspectief

2006 - Hoe geef je als bedrijf innovatie vorm in de praktijk? Een interessante vraag die in Van kiem tot cash beantwoord wordt aan de hand van de Innovatiecirkel. Deze Innovatiecirkel omvat drie stadia: creatie, implementatie en kapitalisatie. Om als bedrijf succesvol te innoveren, dient elke keer opnieuw de cirkel doorlopen te worden. Hiervoor bestaat geen standaardaanpak. Hoe een bedrijf het best invulling kan geven aan innovatie, wordt bepaald door factoren als markt, bedrijfsomvang, concurrentie, product, mate van volwassenheid, etc.

Dit neemt niet weg dat innovatie voor elk bedrijf, groot of klein, pure noodzaak is. Innovatie leidt tot nieuwe perspectieven, vooruitgang, een beter resultaat, concurrerend vermogen, een bloeiende economie. Er is moed voor nodig en doorzettingsvermogen. Dat blijkt uit de interviews met elf prominenten uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen, die eveneens in dit boekje zijn opgenomen. Zij bieden de lezer een kijkje in de innovatiekeuken van hun eigen bedrijf c.q. instelling. Daarnaast geven ze hun visie op de innovatiekracht van Nederland. Wat doet ons land goed, waar laat het kansen liggen?

De auteurs van Van kiem tot cash bieden managers inzicht in de vele, soms paradoxale vormen van innovatie. Dit gebaseerd op hun jarenlange advieservaring als Berenschot-consultant op het gebied van innovatie bij uiteenlopende bedrijven. De praktijkvoorbeelden onderstrepen het belang van innovatie in de huidige samenleving.

ISBN 90 809430 5 3