nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

Terug naar overzicht

Kenmerken

  • Datum van publicatie: 2007
  • Datum van plaatsen: 24 juli 2009
  • Organisatie: Stichting van de Arbeid
  • Homepage: http://www.stvda.nl
  • Telefoon: 070 - 3499577
  • Postadres:
    Postbus 90405
    2509 LK Den Haag

Downloads

Delen

Acties

Waardering:
Waardering: Wat is een Arbocatalogus?
SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

Wat is een Arbocatalogus?

watiseenarbocatalogus.bmp

 

Wat is een Arbocatalogus?

Stichting van de Arbeid

2007

30 pagina’s

 

 

De Arbocatalogus, een nieuw fenomeen. De wetgever heeft er voor gekozen een belangrijke verantwoordelijkheid voor het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid neer te leggen bij werkgevers en werknemers op decentraal niveau.

Centrale (beleids)regels gaan plaatsmaken voor sectoraal maatwerk. De normen uit de arbeids-omstandighedenwet blijven leidend, maar sociale partners kunnen t.b.v. hun eigen sector in een Arbocatalogus afspreken op welke manier aan deze normen kan worden voldaan. De centrale organisaties van werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid hebben besloten een Commissie Begeleiding Arbocatalogi (CBA) in het leven te roepen. Niet om in de decentrale verantwoordelijkheid te treden, maar om het proces van totstandkoming van de Arbocatalogi zoveel als mogelijk en gewenst is te faciliteren.

Deze notitie, waarin een duiding van het nieuwe fenomeen wordt gegeven is een belangrijk onderdeel van de aftrap van de werkzaamheden van de commissie. Deze notitie draagt bij aan het werk dat op sectoraal niveau ter hand genomen gaat worden.

De publicatie Wat is een Arbocatalogus? (2007) van de Stichting van de Arbeid is te vinden in de bijlagen.

Keywords: arbeidsverhoudingen, overheid & sociale partners