nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

Terug naar overzicht

Kenmerken

 • Datum van publicatie: 2006
 • Datum van plaatsen: 3 juli 2009
 • Organisatie: SER
 • Homepage: http://www.ser.nl/
 • Telefoon: 070 - 3499 499
 • Fax: 070 - 3832 535
 • Postadres:
  Postbus 90405
  2509 LK Den Haag

Downloads

Delen

Acties

Waardering:
Waardering: Welvaartsgroei door en voor iedereen: Themadocument Arbeidsverhoudingen
SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

Welvaartsgroei door en voor iedereen: Themadocument Arbeidsverhoudingen

Commissie Sociaal-Economisch Beleid

Ontwerpadvies: Welvaartsgroei door en voor iedereen
Themadocument Arbeidsverhoudingen

2006

75 pagina’s

De arbeidsverhoudingen bepalen in belangrijke mate het aanpassingsvermogen van de economie. De vraag naar de noodzaak tot modernisering van de arbeidsverhoudingen is dan ook onderdeel van de adviesaanvraag1. Het kabinet verzoekt de raad in zijn advies in te gaan op de vraag in hoeverre de reeds bestaande loondifferentiatie en decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenvorming een extra impuls behoeven en wat dat betekent voor de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid, sociale partners en individuele werkgevers en werknemers.

Voor de beantwoording van deze vraag heeft de raad een uitvoerige analyse en beoordeling gemaakt van de bestaande loondifferentiatie en decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming. Deze analyse en beoordeling zijn terug te vinden in dit themadocument2. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het functioneren van afstemming en overleg op centraal niveau. De raad is van oordeel dat waar het

decentrale niveau goede mogelijkheden biedt om in te kunnen spelen op specifieke omstandigheden en mogelijkheden, afstemming en overleg op het centrale niveau een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verwezenlijken van sociaal-economische doelstellingen.

Zie voor het themadocument Welvaartsgroei: voor en door iedereen (2006) van de SER de bijlagen.