nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

Wat is sociale innovatie? Wat is sociale innovatie

Sociale innovatie is een vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie, meer werkplezier en ontplooiing van talenten.

Het belang van sociale innovatie wordt ondersteund door de zogenoemde innovatieparadox. Uit onderzoek blijkt namelijk dat Nederlandse bedrijven veel investeren in het ontwikkelen van kennis. Het succes van innovatie wordt echter slechts voor 25% bepaald door R&D investeringen en voor 75% door factoren op het gebied van mens en organisatie. Bedrijven zouden meer moeten inzetten op organisatie- en managementvernieuwing om innovatief te blijven.

Enkele concrete voorbeelden van sociale innovatie zijn:

• Innovatie van onderop
• Managen op basis van vertrouwen
• Individueel roosteren
• Slimmer werken